פיקדון לעובד זר

העסקת עובדים זרים כוללת מגוון פרוצדורות משפטיות שיש להקפיד עליהן. אחד מהנושאים ששונים מהעסקה של עובדים ישראלים הוא הפיקדון לעובד הזר. ההפקדה לפיקדון היא למעשה תחליף של תשלום זכויות סוציאליות להם זכאים עובדים ישראלים. במאמר זה נעשה סדר בכל הנוגע להפקדת פיקדון עבור עובדים זרים.

פיקדון לעובד זר - סוגי עובדים

על פי תקנות עובדים זרים משנת 2016 חלה חובה להפקיד פיקדון לעובד זר על כל מי שמעסיק עובדים זרים בענפים הבאים – ענף הסיעוד, ענף הבניין וענף הטכנולוגיה הייחודית. כלומר הפיקדון הוא לא זכות לה זכאים כל העובדים הזרים, אך הוא כן חל על עובדי ענף הסיעוד.

יש לשים לב שבכתבה זו אנו עוסקים בתחום של פיקדון לעובד זר ולא בפיקדון לעובדים זרים שהינם מסתננים.

מי אחראי על הפקדת פיקדון לעובד זר ומה הגובה?

חברות הסיעוד שמעסיקות מטפלים סיעודיים הן אלו שאחריות על תשלום הפיקדון. על פי התקנות, חברת הסיעוד תשלם לפיקדון שני רכיבים – האחד הוא רכיב הפיצויים (שמהווה 6% מהשכר) והשני הוא רכיב תגמולי המעסיק (6.5% מהשכר). חברת הסיעוד משלמת על רכיבים אלו בהתאם לאחוז שבו היא מעסיקה את העובד הזר.

לעיתים סכום הפיקדון הוא גבוה יותר מאפשרות זו והרכיב של הפיצויים הוא 8.33% משכר העובד וזאת בשל הסכמי שירות שונים בין חברות הסיעוד לביטוח לאומי.

שימו לב שאת תשלום הפיקדון לעובד זר לא ניתן לשנות ומדובר בתשלום קבוע. כלומר המעסיק אינו רשאי בשום אופן לשנות את סכום הפיקדון או לנכות ממנו תשלומים אחרים. כמו כן, פיקדון לעובד זר יש להפקיד כבר החל מהחודש הראשון של ההעסקה.

במידה והעובד הזר לא עבד באופן מלא במשך חודש מסוים הפיקדון יחושב באופן יחסי לימים בהם עבד. כמובן שלא מדובר בימי המנוחה, החופשה, המחלה וימי החג להם זכאים העובדים על פי החוק.

כיצד מתבצע התשלום פיקדון לעובד זר ומתי העובדים זכאים לקבל את הכסף?

חברות הסיעוד מפקידות את הפיקדון מדי חודש בחשבון ייעודי שנפתח עבור העובדים הזרים בבנק. יחד עם העברת הכסף, חברת הסיעוד מעבירה דיווח מקוון שמאשר שהתשלום בוצע.

העובדים הזרים זכאים לכסף שנצבר עבורם בפיקדון רק כשהם עוזבים את הארץ לצמיתות. יש לשים לב שאם העובד הזר נשאר בארץ מעבר לתקופה שאושרה לו ברישיונו, הוא ייקנס על כך ויקבל פיקדון מופחת. הקנס מחושב בהתאם לכמות הימים בהם שהה העובד הזר באופן לא חוקי בארץ. במידה והעובד שהה בארץ 6 חודשים או יותר לאחר תום רישיונו, הוא לא יהיה זכאי לכספי הפיקדון כלל.

לסיכום, נגענו בפרטים החשובים הנוגעים לתשלום פיקדונות עבור עובדים זרים. אכן מדובר בנושא מורכב אך אנו מקווים שהצלחנו להעביר לכם את המידע בצורה ברורה ומסודרת בכתבה זו.

לכל שאלה נוספת מוזמנים לפנות אלינו בטלפון או במייל ואנו נחזור אליכם בהקדם