תשלומים עבור אגרות שירותי סיעוד

מהגרים מהווים כוח עבודה משמעותי בתחום הסיעוד, ולכן חלות עליהם הוראות מיוחדות. 

תשלום עבור אגרות שירותי סיעוד עומד על 310 ש"ח בעוד אגרת מבחן הערכת תלות היא 290 ש"ח.

תשלומי אגרה לעובד זר סיעודי נגבים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ונאכפות במסגרת הפעילות של יחידת הסמך לעובדים זרים – אגף מת"ש.

על מנת לבצע תשלום עבור אגרות שירותי סיעוד יש צורך במילוי הפרטים הבאים:

– מספר תעודת זהות של החולה הסיעודי
– שם החולה הסיעודי
– כתובת: רחוב, מספר, מספר דירה ועיר מגורים
– מספר טלפון
– שם המשלם
– מספר טלפון של המשלם

הליך קבלת ההיתרים

תשלום עבור אגרות שירות סיעוד הוא רק חלק מהתהליך של קבלת היתרים עבור העסקת עובד זר. ההליך מתחלק לשלושה שלבים:

א. קבלת היתר מרשות האוכלוסין וההגירה.
ב. גיוס עובד זר באמצעות הלשכות המורשות.
ג. קבלת אשרת עבודה.

יש לציין, כי החוק אוסר באופן גורף על העסקת עובדים זרים ללא היתרים. אין אפשרות לשלם אגרה עבור עובדים אלו והם אינם מוכרים מבחינת הגורמים הרשמיים. 

מומלץ שלא לקחת סיכונים או להתפשר על העסקת עובד ללא היתר. מעבר לכך, מטופלים שאינם שוהים במסגרת מוסדית וזקוקים למטפל סיעודי יכולים ליצור קשר עם החברות המתמחות בתחום לצורך מימוש זכאות עבור קבלת היתר להעסקת עובד זר.
זהו התהליך ההוגן, החוקי והיחיד בו ניתן להעסיק עובד זר במימון עצמאי או במסגרת גמלת סיעוד. לבקשה להעסקת עובד זר יש לצרף אישור על תשלום אגרת בקשה, צילום תעודת זהות של המטופל ובחלק מהמקרים גם אישור אפוטרופסות ואישור נכות.

חשוב גם לזכור שבנוסף להכל יש צורך גם לבטח את העובד הזר בביטוח רפואי פרטי

השאירו פרטים באתר ותוכלו לשמוע עוד על תשלום אגרה לעובד זר סיעודי ואף על השירות שלנו – אספקת עובד זר.

חברות סיעוד