חוק עובדים זרים

כל מה שצריך לדעת על חוק עובדים זרים בישראל

על פי "חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991" עובד זר הוא עובד שאינו אזרח ישראל או תושב בה. אדם המבצע עבודה כלשהי בישראל זקוק להיתר עבודה ואשרת עבודה מתאימים המוטבעים בתוך דרכונו.

רק בצורה כזאת ניתן לעבוד בישראל באופן חוקי ובכפוף להוראות. עם זאת, מדובר על שני סוגי אישורים, ולכן ההליך לקבלתם ארוך ומורכב מההליך המוכר ביחס להנפקת אשרת תייר.

ועדה מיוחדת שסיימה את עבודתה בשנת 2010 ממליצה להעניק מעמד לילדים העומדים בקריטריונים הבאים:

– מגורים ברצף של 5 שנים ומעלה בישראל
– רישום ללימודים או סיום לימודים במערכת החינוך הממלכתית
– הורים שנכנסו לארץ לפי החוק
– היכרות מלאה עם השפה העברית

מטפל סיעודי ישראלי

מהו חוק עובדים זרים

חוק עובדים זרים הוא החוק שמגדיר וקובע את תנאי הזכאות להעסקת עובד זר ואת דרכי קבלת ההיתר לשם כך. החוק מגדיר גם את חובות המעסיק של העובד הזר, הן כלפי העובד והן כלפי המדינה. אי קיום הוראות החוק עשוי להיחשב לעבירה פלילית.

מי נחשב לעובד זר על פי החוק?

על פי חוק זה, עובד זר הינו עובד שאינו אזרח או תושב ישראל. מי שמבצע עבודה כלשהי בישראל ואינו אזרח המדינה, זקוק להיתר ואשרת עבודה מתאימים המוטבעים בדרכונו. רק כך מי שאינו אזרח ישראל או תושב בה יכול לעבוד באופן חוקי בישראל. בהקשר זה כדאי לדעת שמכיוון שמדובר בשני סוגי אישורים, תהליך קבלתם ארוך ומורכב מתהליך הנפקת אשרת תייר.

חשיבות חוק עובדים זרים

לחוק עובדים זרים יש חשיבות רבה הן למעסיק העובד הזר והן לעובד הזר עצמו.
מבחינת העובד הזר, אם הוא עובד בישראל שלא על פי ההוראות ולא בהתאם לחוק, הוא צפוי לגירוש מהמדינה, גם אם נכנס אליה מתוקף אשרת תייר קבילה.
מבחינת המעסיק, אם הוא מקבל לעבודה עובד זר שלא כדין, הוא מסתכן בענישה פלילית, בקנסות ולעיתים אפילו בסגירה של העסק – אם מדובר בחברת סיעוד שמעסיקה עובדים זרים שלא כחוק.

מי יכול להעסיק עובד זר

על פי החוק, אפשר להעסיק עובד זר בישראל, רק אם מתקיימים כל שלושת התנאים הבאים:
למעסיק יש היתר תקף להעסקת העובד הזר במקום העבודה שצוין בהיתר, מטעם רשות האוכלוסין וההגירה.
לעובד הזר יש רישיון תקף לעבודה בישראל, המתיר לו לעבוד בענף הרלבנטי, מטעם רשות האוכלוסין וההגירה.
המעסיק רשם את העובד הזר על שמו ברשות האוכלוסין וההגירה, ושילם תשלום אגרות כדין.

מה עוד חשוב לדעת על חוק עובדים זרים בישראל

ראשית, חשוב שתדעו שהרישיון הניתן לעובד זר בישראל, מותנה בכך שהעובד מועסק רק אצל מי שהזמין אותו. שמו של המעסיק צריך להיות מוטבע בדרכונו של העובד, והעובד אינו יכול לשמור על מעמדו החוקי בישראל, מבלי שהוא ממשיך להיות מועסק אצל המעסיק שלו או אם הוא עובד בעבודה נוספת.

שנית, כדאי לדעת שהגשת בקשת ההיתר להעסקת עובדים זרים כרוכה בתשלום אגרה, ושמעסיק שניתן לו היתר להעסקת עובדים זרים, נדרש לשלם אגרה שנתית עבור אשרה ורישיון. בנוסף, חשוב מאוד שתדעו גם שמי שמבקש להעסיק עובדים זרים לצורך טיפול סיעודי פטור מתשלום האגרה השנתית.

הסדר הכבילה לפי חוק עובדים זרים

מעסיק המקבל לעבודה עובד זר שלא כדין צפוי על פי חוק עובדים זרים בנסיבות מסוימות לענישה פלילית, לקנסות מנהליים ולעיתים גם לסגירה מנהלית של העסק למשך שבועיים. 

לא מומלץ לקחת סיכון ולספוג את העונשים הללו, בעיקר לאור היד הקשה שמגלים השלטונות מול התופעה. 

מבחינת העובד, החוק קובע כי מבקר עסקי צפוי לגירוש מישראל במידה וביצע בה עבודה כלשהי ללא שקיבל היתר וללא אשרה מסוג ב-1, גם אם נכנס לארץ מתוקף אשרת תייר לגיטימית.

הרישיון הניתן לעובד זר לצורך עבודה ומגורים בישראל מותנה בכך שהוא מועסק רק אצל מי שהזמין אותו. שמו של המעסיק מוטבע בדרכון של העובד, והוא אינו יכול לשמור על מעמדו החוקי מבלי להמשיך ולהיות מועסק בין כתליו, או לחילופין לעבוד בעבודה נוספת.

 הסדר הכבילה עומד לביקורת מטעם ארגוני זכויות אדם אך הוא ממשיך להתקיים.

מעוניינים בקבלת ייעוץ בנוגע להעסקת עובדים זרים בהתאם לחוק עובדים זרים?
השאירו פרטים וניצור איתכם קשר במהירות

חברות סיעוד