חוק עובדים זרים

כל מה שצריך לדעת על חוק עובדים זרים בישראל

על פי "חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991" עובד זר הוא עובד שאינו אזרח ישראל או תושב בה. אדם המבצע עבודה כלשהי בישראל זקוק להיתר עבודה ואשרת עבודה מתאימים המוטבעים בתוך דרכונו.

 רק בצורה כזאת ניתן לעבוד בישראל באופן חוקי ובכפוף להוראות. עם זאת, מדובר על שני סוגי אישורים, ולכן ההליך לקבלתם ארוך ומורכב מההליך המוכר ביחס להנפקת אשרת תייר.

ועדה מיוחדת שסיימה את עבודתה בשנת 2010 ממליצה להעניק מעמד לילדים העומדים בקריטריונים הבאים:

– מגורים ברצף של 5 שנים ומעלה בישראל
– רישום ללימודים או סיום לימודים במערכת החינוך הממלכתית
– הורים שנכנסו לארץ לפי החוק
– היכרות מלאה עם השפה העברית

מטפלת סיעודית

הסדר הכבילה לפי חוק עובדים זרים

מעסיק המקבל לעבודה עובד זר שלא כדין צפוי על פי חוק עובדים זרים בנסיבות מסוימות לענישה פלילית, לקנסות מנהליים ולעיתים גם לסגירה מנהלית של העסק למשך שבועיים. 

לא מומלץ לקחת סיכון ולספוג את העונשים הללו, בעיקר לאור היד הקשה שמגלים השלטונות מול התופעה. 

מבחינת העובד, החוק קובע כי מבקר עסקי צפוי לגירוש מישראל במידה וביצע בה עבודה כלשהי ללא שקיבל היתר וללא אשרה מסוג ב-1, גם אם נכנס לארץ מתוקף אשרת תייר לגיטימית.

הרישיון הניתן לעובד זר לצורך עבודה ומגורים בישראל מותנה בכך שהוא מועסק רק אצל מי שהזמין אותו. שמו של המעסיק מוטבע בדרכון של העובד, והוא אינו יכול לשמור על מעמדו החוקי מבלי להמשיך ולהיות מועסק בין כתליו, או לחילופין לעבוד בעבודה נוספת.

 הסדר הכבילה עומד לביקורת מטעם ארגוני זכויות אדם אך הוא ממשיך להתקיים.

זקוקים לשירותי ייעוץ לגבי חוק עובדים זרים? חייגו 8123* וצרו קשר עם נציגי בבית.

חברות סיעוד