ביטוח סיעודי לעובדים זרים

ביטוח רפואי לעובדים זרים נקבע בהתאם לחוק עובדים זרים, הקובע כי על המעביד להסדיר על חשבונו, ולמשך כל תקופת עבודתו של העובד את הנושא של ביטוח רפואי. על ביטוח רפואי לעובדים זרים לכלול סל שירותים הנקבע על ידי שר הבריאות.

בנוסף, שר הבריאות בהסכמת שר האוצר רשאי לקבוע, כי הביטוח הרפואי יכלול שירותי בריאות נוספים מלבד אלו הקבועים בסל השירותים הראשוני. המטרה של ביטוח רפואי לעובדים זרים היא לספק עבור העובדים המחזיקים באישור עבודה את התנאים האופטימאליים. באמצעות הביטוח מכסה המדינה את רוב הבעיות הרפואיות, שעלולות להיווצר עבור העובדים, המעסיקים וגורמים נוספים המעורבים.

ביטוח רפואי לעובדים זרים התנאים והתוקף לחוק עובדים זרים

על פי החוק יש להקפיד על התנאים הבאים על מנת לשמור על תוקפו של אישור העסקת עובד זר בישראל:

  1. תזמון – במידה וסל הבריאות קובע סל שירותים, חלה חובה על המעביד להסדיר לעובד הזר ביטוח בריאות עד תום שישה חודשים מיום פרסום הצו.
  2. ניכוי – המעביד רשאי על פי החוק לנכות משכרו של עובד זר עם רישיון את הסכום שהוציא, או התחייב להוציא בפועל, בעבור דמי הביטוח הרפואי, אך בשיעור שלא יעלה על קביעת השר.
  3. חוק ביטוח בריאות ממלכתי – הוראות החוק חלות רק כל עוד שר הבריאות אינו קובע הסדרים מיוחדים לעובדים זרים לפי סעיף 56 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
    מלבד כל האמור לעיל, הוראות הסעיף הנוגע בנושא של ביטוח רפואי לעובדים זרים לא חלות על עובד המועסק בהתאם להסכם חופשת עבודה. סעיף זה מופיע במסגרת תיקון לחוק עובדים זרים, אולם מעסיקים רבים אינם מכירים בו.


מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על עובדים זרים וביטוח רפואי?

צרו קשר עם המומחים של בבית והשאירו פרטים באתר.

חברות סיעוד