גמלת סיעוד רמות

גמלת סיעוד, הנקראת גם קצבת סיעוד, היא סכום כספי או שירותים סעודיים המוענקים על ידי ביטוח לאומי. הזכאים לגמלת סיעוד הינם תושבי מדינת ישראל, שהגיעו לגיל הפרישה, כלומר גברים בני 67 ומעלה ונשים בנות 62 ומעלה. תושב ישראל בגיל זה עשוי להיות זכאי לגמלת סיעוד בהתקיים מספר תנאים נוספים. ראשית, עליו להתגורר בביתו או בדיור מוגן בו הוא מתנהל כעצמאי. בנוסף, ייבחן סכום ההכנסות של האדם, כמה הוא זקוק לסיוע של אדם אחר בהתנהלות היום יומית שלו. תנאי נוסף הוא בלעדיות גמלת הסיעוד מביטוח לאומי, משמע שהוא אינו מקבל גמלת סיעוד אחרת מהמדינה.

אם אדם סבור שהוא זכאי לגמלת סיעוד, עליו להגיש תביעה לביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי יקבע מה יהיה גובה גמלת הסיעוד בהתאם לרמת התפקוד של האדם. רמת התפקוד מוגדרת בנקודות, כשהקביעה המינימלית היא 2.5 נקודות והמקסימלית 10.5. על כן, נקבעו 6 רמות תפקוד, לפי אותן נקודות, וכשבכל אחת מוגדרת גמלת הסיעוד לה האדם זכאי.

קביעת הנקודות מתבצעת על ידי הביטוח הלאומי על בסיס מסמכים של האדם, וייתכן ששיחה טלפונית או ביקור אצלו. כל אחת מגמלות הסיעוד קובעת גמלה כספית מותאמת, שירותים טיפוליים אישיים או שילוב של השניים. יחידת שירות מוגדרת כשעת טיפול שבועית, או לחלופין 256 ש"ח.

להלן גמלת סיעוד רמות:

גמלת סיעוד רמה 1

אדם זכאי לגמלת סיעוד רמה 1 אם חושבו לו 2.5 עד 3 נקודות, המהוות מדד לתלות שלו, בבדיקת התפקוד. זו היא הרמה המינימלית הנדרשת לקבל גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי. ישנן מספר אפשרויות לגמלת הסיעוד המוענקת. אפשרות ראשונה היא 5 וחצי שעות שבועיות של טיפול, המוענק לאדם בביתו באופן אישי. אפשרות שניה היא תשלום של 1,408 ש"ח מדי חודש, אם האדם בחר שלא לקבל שירותי טיפול. אפשרות נוספת היא קבלת שירותי סיעוד, כמו מוצרי ספיגה ולחצן מצוקה, בשווי של 9 יחידות שירות, או שילוב בין השירותים הסיעודיים לתשלום הכספי.

גמלת סיעוד רמה 2

גמלת סיעוד רמה 2 נקבעת לאדם בעל 3.5 עד 4.5 נקודות. לעומת גמלת הסיעוד ברמה 1, בגמלת סיעוד רמה 2 האדם אינו יכול לבחור רק בקצבת סיעוד בכסף. רמה 2 מעניקה 10 שעות טיפול שבועיות, ומתוכן ניתן להמיר רק 4 שעות לכסף, סכום ששוויו 819 ש"ח. בנוסף, בדומה לרמה 1, ניתן להמיר חלק מהשעות בשירותים סיעודיים.

גמלת סיעוד רמה 3

גמלת סיעוד רמה 3 נקבעת לאדם בעל 5 עד 6 נקודות. ברמת תפקוד 3 זכאים ל17 שעות טיפול שבועיות. אם האדם הזכאי מעסיק מטפל עובד זר הוא זכאי ל14 שעות טיפול. ניתן להמיר 4 שעות ל819 ש"ח, כמו ברמת תפקוד 2, או להמיר 6 שעות ל1229 ש"ח. במידה שהאדם מעוניין להמיר 6 שעות עליו לקבל אישור מעובד סוציאלי של הביטוח הלאומי, לאחר שזה יבחן את הבקשה.

גמלת סיעוד רמה 4

גמלת סיעוד רמה 4 נקבעת לאדם בעל 6.5 עד 7.5 נקודות. ברמת תפקוד זו האדם זכאי ל21 שעות טיפול שבועיות, ואם מועסק עובד זר הכמות פוחתת ל18 שעות. מתוך שעות אלו ניתן להמיר 4 שעות לאותו הסכום כמו ברמות הקודמות, 819 ש"ח, או להמיר 7 שעות ל1434 ש"ח. בהמרה שכזו יש צורך באישור של עובד סוציאלי של הביטוח הלאומי, כמו בדרישה ברמה 3.

גמלת סיעוד רמה 5

גמלת סיעוד רמה 5 נקבעת לאדם בעל 8 עד 9 נקודות. ברמת תפקוד 5 זכאים ל26 שעות טיפול שבועיות, ואם מועסק עובד זר הכמות פוחתת ל22. כמו ברמות הקודמות, מתוך שעות אלו ניתן להמיר 4 שעות ל819 ש"ח. כמו כן, ניתן להמיר 9 שעות לסכום של 1884 ש"ח, באישור עובד סוציאלי, שבוחן את הבקשה.

גמלת סיעוד רמה 6

גמלת סיעוד רמה 6 נקבעת לאדם בעל 9.5 עד 10.5 נקודות. זו היא רמת גמלת הסיעוד הכי גבוהה, שמשמעותה שהוכחה התלות המקסימלית ורמת התפקוד של האדם, בפועל, הכי נמוכה והוא זקוק לסיוע רב. רמת תפקוד 6 מעניקה 30 שעות טיפול שבועיות. מתוכן, ניתן להמיר עד 10 שעות לסכום של 2049 ש"ח. גם כאן יהיה צורך בבדיקה ובאישור של עובד סוציאלי מטעם ביטוח לאומי.

דגשים נוספים

בנוסף לדרגות השונות, ישנן מספר נקודות כלליות בנוגע לגמלות הסיעוד שכדאי לדעת. ראשית, ככלל, יש לציין כי אם האדם מעסיק עובד זר, הוא יכול לתבוע לקבל את כל גמלת הסיעוד בכסף, ולא לקבל שירותים סיעודיים. בנוסף, כאשר מתבצעת בדיקת תפקוד לאדם שגילו 90 שנים ומעלה, הוא יכול לבחור שאת בדיקת התפקוד יבצע רופא המתמחה בגריאטריה, ולא נציג של הביטוח הלאומי.

האם רמות הזכאות יכולות להשתנות?

רמות הזכאות עשויות להשתנות. במידה שהוחמר מצבו הבריאותי של האדם, זכותו להגיש בקשה חדשה על רקע ההחמרה. הביטוח הלאומי מבטיח לאדם כי הרמה שנקבעה לו לפני לא תפחת, היא רק עשויה לגדול או להישאר באותה רמה. במידה שאדם זכאי לרמה 6, שהיא הרמה המקסימלית, אין ביכולתו לקבל רמה גבוהה יותר.

לבסוף, במידה שרמת הזכות נקבעה כזמנית, האדם רשאי להגיש בקשה חדשה, ותבוצע עבורו בדיקה נוספת לפני שיפוג זמן הזכאות שלו. אם האדם המבקש גילו מתחת ל-79, תישלח אליו הודעה בדבר תום הזכאות, והגשה חדשה נתונה לשיקול דעתו. אם האדם גילו מעל 80, ביטוח לאומי ישלח באופן עצמאי לאדם נציג מטעם הארגון שיבחן את המשך מתן גמלת הסיעוד.

לבירור נוסף על גמלות הסיעוד ברמות השונות, רמת הזכאות והזכויות המגיעות לכם ולקרוביכם נשמח לעמוד לשירותיכם.