רפורמת הסיעוד

תכנית הסיעוד הלאומית סוף סוף אושרה ואנו שמחים להציג אותה בפניכם.
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות סיכמו פה אחד את סעיפי רפורמת הסיעוד והרפורמה תצא לדרך השנה ותיושם בהדרגה
עד שנת 2021. 

 

רפורמת הסיעוד החדשה לשנת 2019 -להלן ההחלטות:

סיעוד ברמת תלות 1

("הקלה" ביותר מבין 6 רמות התלות החדשות שנקבעו)יבחר הזקן הסיעודי אפשרות אחת מבין השלוש הבאות, ללא צורך בהתייעצות עם גורם מקצועי:

• גמלה כספית בגובה כ-378,1 שקלים בחודש, אותה ניתן לנצל לכל מטרה (גם טיפול בבית).
• 9 שעות שבועיות שניתן לממש אותן לצרכים שאינם טיפול ביתי (כמו: השתתפות במרכזי
יום, שירותי כביסה, רכישת מוצרי ספיגה, התקנת לחצן מצוקה).
• 5.5 שעות שבועיות לטיפול בבית, בקהילה, או לקבל שווי כספי תמורתן. ניתן לשלב בין
הטיפולים והכסף (לדוגמה: 3 שעות בבית ושעה במועדון יום, 2 שעות בבית והשאר בכסף).

סיעוד ברמת תלות 2-6

קשישים סיעודיים ברמות החדשות הגבוהות יותר יידרשו לקבל החלטה על ניצול זכאותם (בהתאם לטבלה שלהלן) בהתייעצות עם גורם מקצועי-טיפולי. עד
אז, יהיו זכאים לבחור ב-4 יחידות שירות בכסף והשאר בשירותים (בהתאם לרמות שבטבלה). הגורם
המקצועי-טיפולי, אשר הגדרותיו ייקבעו בהמשך בתקנות, יידרש להתייצב בביתו של הקשיש הסיעודי תוך
חצי שנה מרגע הגדרתו כסיעודי, ויחד יחליטו על אחת מהאפשרויות הבאות:
שירותי סיעוד בקהילה או בבית (בהתאם לרמות שבטבלה), או שילוב של ניצול עד שליש מגובה הזכאות בכסף ושני שליש שירותי
סיעוד בקהילה או בבית.
מעסיקי מטפלים ישראלים יהיו זכאים ל-3 עד 4 שעות טיפול נוספות, לעומת מעסיקי מטפלים זרים.
זכאים המוגדרים כעיוורים ובודדים ייחשבו כזכאים לרמה 2 ולא 1 ,וזכאים שהם בודדים בני 90 ומעלה
יקבלו אוטומטית זכאות לרמה אחת הגבוהה יותר מהגדרת מצבם.

הרפורמה בסיעוד לשנת 2019

הטבלה הבאה תעזור לכם להבין את רפורמת הסיעוד החדשה בצורה פשוטה:

גמלת סיעוד
מטפלת סיעודית

אם יש לכם עוד שאלות בנוגע לרפורמת הסיעוד ואתם רוצים להתייעץ איתנו אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים.

חברות סיעוד