זכויות עובדים זרים

עובד זר, כשמו כן הוא, הוא אדם העובד בישראל שהגיע במקור ממדינה אחרת, במטרה למצוא בישראל פרנסה ועבודה. על מנת לשהות ולעבוד בישראל העובד זקוק לרישיון עבודה, אותו משרד הפנים נותן, כאשר יש מספר סוגים של רישיונות. בנוסף, על המעסיק של העובד הזר להיות בעל היתר העסקה, אשר ניתן על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

המעמד של אדם בישראל משפיע על הזכויות שהוא זכאי להן במדינה, כאשר אזרחים זוכים למירב הזכויות. העובדים הזרים אינם נחשבים לאזרחים או לתושבים במדינת ישראל. על כן, הם מקבלים פחות זכויות, אך אין זה אומר שאין להם זכויות כלל. זכויות עובדים זרים כוללות את זכויות היסוד החוקתיות שכל אדם בישראל זכאי להן, כמו הזכות לכבוד, הזכות לחירות, הזכות לפרטיות, הזכות לקניין ועוד. בנוסף, הם זכאים לתנאי עבודה בסייסים כמו שעובדים ישראלים זכאים להם וכן לזכויות סוציאליות שונות.

זכויות עובד זר סיעודי

עובד זר סיעודי הינו עובד זר אשר עוסק בטיפול של אדם אחר. המקרה הנפוץ הוא עובד זר החי עם קשיש או עם אדם חולה, ומסייע לו באופן יום יומי שוטף בפעולות השגרתיות. פעולות אלו כוללות השגחה מתמדת על האדם, סיוע בניהול הבית, סיוע בהתלבשות, במקלחת, באכילה, הסעת האדם למקומות וכן סיוע חברתי לאדם והפגת בדידותו.

עובד זר סיעודי זכאי לאותן זכויות שכלל העובדים הזרים זכאים להן, אך גם לזכויות ספציפיות בהתאם לאופי עבודתו, כפי שיפורט בהמשך. העבודה הצמודה לאדם אחר ולמשפחה שלו מציבה אתגרים שונים, בניגוד נניח לעובדים זרים העובדים בחקלאות או בבנייה. על כן, קיימים לדוגמה האיסור על הטרדה מינית של העובד, על אחת כמה וכמה תוך כדי איומים בדבר פיטורין, וכן אסור למעסיקו של עובד זר סיעודי לקחת ולהחזיק לו בדרכון.

זכויות עובדים זרים בסיעוד – מה הן הזכויות הקיימות?

חוק עובדים זרים, תשנ"א – 1991 מעגן את זכויות העובדים הזרים ככלל, וכך גם את זכויות עובדים זרים בסיעוד. החוק קובע כי על המעסיק, כדוגמת משפחת הקשיש, לממן ביטוח רפואי לעובד הזר. בנוסף, על המעסיק להחתים את העובד הזר על חוזה בשפה שהעובד מבין, וכן למסור לו העתק של החוזה. בחוזה יש להגדיר את שעות העבודה, מה השכר, מה התפקיד יכלול, תנאים למקרה בו העובד זקוק ליום מחלה או חופשה, ועוד.

עובד זר סיעודי זכאי לזכויות כמו ימי חופשה, פנסיה, פיצויים במידה שפוטר, וככלל זכאי להגנה החוקית המעוגנת בחוקי העבודה הישראליים. בנוסף לביטוח הרפואי, על המעסיק לבטח את העובד בביטוח לאומי. כמו כן, העובד הזר זכאי לימי חג, בהתאם לדתו, שכן העובדים הזרים אינם יהודים ובני דתות אחרות. מבחינת חופשה, העובד זכאי ליום מנוחה שבועי, שאורכו לפחות 25 שעות, בהתאם ליום המנוחה של הדת שלו. בהתחשב בכך, רבים מהעובדים הזרים אינם עובדים בימי ראשון.

יתרה מזאת, עובדים זרים בסיעוד זכאים לדמי הבראה. אם עבדו במשך שנה שלמה, יהיו זכאים לחמישה ימי הבראה. אם המשיכו ליותר משנה, יהיו זכאים בשנה השנייה ובשנה השלישית לשישה ימים הבראה, ובשנה הרביעית והלאה לשבעה ימים. בנוסף לימי ההבראה, העובדים זכאים לימי מחלה בתשלום. בדומה לעובדים שאינם זרים, יש לקבל אישור רופא לשם כך.

עובד זר זכויות – איך להבטיח מימוש נכון של הזכויות?

בסופו של דבר, נוכח הקשר הצמוד עם העובד הזר, יש אינטרס משותף גם של העובד וגם של המעסיק להבטיח את קיום הזכויות של העובד הזר. הבטחת ומימוש הזכויות של העובד מבטיחים יחסי אמון בין המעסיק לעובד הזר, בין המטופל לעובד הזר, וגורמים לקשר להיות אנושי, יעיל ונעים יותר.

בשביל לממש את הזכויות, על המעסיק לוודא שהוא פועל כחוק כאשר הוא שוכר את שירותיו של העובד הזר. ניתן לברר בקלות מה הזכויות המגיעות לעובד הזר, והן זכויות מתקבלות על הדעת וקלות למימוש, הן למעסיק והן לעובד. בנוסף, המעסיק יכול לוודא שהעובד הזר מגשים את זכויותיו ולעודד אותו לעשות כך.

בכל ספק בעניין עובד זר זכויות, או אם עולה שאלה בעניין שכירת שירותיו של עובד זר ושמירה על זכויותיו, הנכם מוזמנים לפנות אלינו ונציגנו ישמחו להעניק לכם שירות ולסייע לכם.